Temel Hizmetler

Danışmanlık

ALTOY Savunma Sanayi ve Havacılık A.Ş. , maliyetlerin azaltılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması maksadıyla, başta enerji ve tarım olmak üzere çeşitli sektörlere, uzaktan algılama ile bütünleşik bir yapı içerisinde iş süreçlerinin modellenmesi, analizi, , yeniden tasarımı ve optimizasyonunun yanı sıra sistem mühendisliği ve proje yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

global observer

Eğitim

ALTOY Savunma Sanayi ve Havacılık A.Ş. , ürün yelpazesinde yer alan İnsansız Hava Sistemlerinin (UAS) sorunsuz bir şekilde işletilmesi ve idamesi için eğitici sertifikası bulunan uzman eğitim kadrosuyla teorik ve uygulamalı eğitim hizmetleri sunmaktadır.