Ortomozaik Harita Üretimi ve Sayısallaştırılması

İnsansız hava araçları ile elde edilen sayısal görüntülerin eğiklik, dönüklük ve yükseklik farkından dolayı meydana gelen hataları düzeltilerek ve dik izdüşüm haline getirilerek ortofoto görüntüleri oluşturulmaktadır. Ortofoto görüntüler ile ortomozaik haritalar üretilmektedir.

Ortomozaik haritalar araziyi birebir olarak temsil ettiği için birçok alanda altlık görüntü olarak kullanılmaktadır.

 Belirli bir alan için ölçekli ortomozaik harita üretimini hızlı ve yüksek doğrulukta güvenilir bilgi üretebilmekteyiz.

Ortofoto görüntülerden fotogrametrik yöntemlerle büyük ölçekli hali hazır harita üretimi yapabilmekteyiz. Ayrıca detaylı görüntülerin sayısallaştırılması ile farklı kullanım alanlarında ürün sayımı gerçekleştirmekteyiz.

harput castle sample