3 Boyutlu Modelleme (Bina ve Arazi)

Belirli bir yükseklikten ve bindirme oranıyla insansız hava araçları ile elde edilen fotoğraflar, fotogrametrik sistemlerle üç boyutlu olarak değerlendirilir. Gerçek ölçekte arazi yüzeyi, üzerinde bulunan objelere ait niteliksel ve geometrik bilgiler elde edilebilmektedir. Yüksek çözünürlüklü sayısal yükseklik modeli, eğim haritaları, bakı haritaları, eş yükselti eğrili haritalar, 3 boyutlu arazi modelleri üretebilmekteyiz.